search

Regio brussel kaart

Brussel-regio-kaart. Brussel-regio-kaart (België) om af te drukken. Brussel-regio-kaart (België) te downloaden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht op 18 juni 1989 na een grondwetshervorming in 1988. Het Brussels Gewest heeft een tweetalig statuut en is een van de drie federale gewesten van België, samen met Vlaanderen en Wallonië (zie kaart van het Brussels Gewest). In 1831 werd België verdeeld in 2.739 gemeenten, waaronder de 19 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In tegenstelling tot de meeste gemeenten in België werden de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet gefuseerd met andere bij fusies in 1964, 1970 en 1975.
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de drie Gewesten van België, terwijl de Franse Gemeenschap van België en de Vlaamse Gemeenschap elk voor zich hun culturele bevoegdheden uitoefenen op het grondgebied van het Gewest (zie kaart van het Brussels Gewest). Het Frans en het Nederlands zijn de officiële talen; de meeste overheidsdiensten zijn tweetalig (met uitzondering van het onderwijs en enkele andere). Het Hoofdstedelijk Gewest is overwegend Franstalig - ongeveer 60-85% van de bevolking is Franstalig (met inbegrip van migranten en tweede talen), en ongeveer 10-15% is Nederlandstalig